ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Η γλώσσα και η μοντέρνα γλωσσολογία

Απόσπασμα από το βιβλίο του Παναγιώτη Κονδύλη Η παρακμή του αστικού πολιτισμού, σελ. 194-200. Οι επισημάνσεις και οι εικόνες είναι του γράφοντος. Ερανιστής

Language and Diversity

Differences among Languages

 

We are all aware that different languages have different words for the same concept, as when English 'dog' shows up in Spanish as perro or in Japanese as inu.

Η φεμινιστική γλωσσολογία

Δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά υπάρχει κλάδος της γλωσσολογίας με τον τίτλο φεμινιστική γλωσσολογία (femi-nistische Linguistik).

Testing and Assessment

Indubitably, the terms “testing” and “assessment” are emotionally loaded because they carry negative connotations, as far as students and parents are concerned.