Με το πνεύμα "Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι" γιόρτασε το 18ο γυμνάσιο της Πάτρας τα 32 χρόνια αρμονικής συνύπαρξης βαρήκοων, κωφών και ακουώντων παιδιών.