ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Πώς δομείται ένα προληπτικό πρόγραμμα κατά του εκφοβισμού;

Για να επιτευχθούν στο μέγιστο βαθμό οι στόχοι ενός τέτοιου προγράμματος, πρέπει να λάβει ολιστικό χαρακτήρα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει καθολική βούληση από τους εκπαιδευτικούς και κοινή αντίληψη για το τι είναι εκφοβισμός.

Η ανάγνωση στην Α’ Δημοτικού: Πόσο σημαντική είναι;

Ένας από τους βασικότερους στόχους της Α’ δημοτικού είναι η εκμάθηση της ανάγνωσης, 

Thoughts on technology and education

Challenges of using technology in education,

Εκτυπώσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό με Αποκριάτικες Δραστηριότητες

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν υλικό με αποκριάτικες χρωμοσελίδες,

Πώς συνδέονται οι Διαταραχές Ύπνου με τη ΔΕΠΥ

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ),