ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΔΕΠΥ – Συμβουλές διαχείρισης των συμπτωμάτων στο σχολείο και στο σπίτι

Η ΔΕΠΥ επηρεάζει τον εγκέφαλο του κάθε παιδιού με διαφορετικό τρόπο, έτσι η κάθε περίπτωση διαφέρει από τάξη σε τάξη. Τα παιδιά με ΔΕΠΥ παρουσιάζουν μια σειρά συμπτωμάτων: μερικά είναι υπερκινητικά, κάποια ονειροπολούν συνεχώς και άλλα απλά φαίνεται να μην μπορούν να ακολουθήσουν τους κανόνες.

Ένα σχολείο για όλους

Τα τελευταία χρόνια, απώτερος σκοπός πολλών χωρών είναι να δημιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο κυριαρχεί η ιδέα της συμπερίληψης. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση παρέχει ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλα τα παιδιά, κάνοντας πραγματικότητα το όραμα για μια εκπαίδευση για όλους.

Positioning Kids & Teens to Thrive: 11 Practical, Powerful Ways to Build a Growth Mindset

There’s something that every child and adolescent needs to believe with every cell in their bodies. When they do, they will thrive. There is a powerful way that we, as the adults in their lives, can nurture this belief and set them up to learn, grow and flourish.

Dealing with School Anxiety: Powerful Things That Adults Can Do

Anxious kids are brave kids. They are creative, thoughtful and have the potential to light the world on fire, every one of them, often in unexpected ways. When anxiety takes hold though, it’s overwhelming.

How to Boost Executive Function in Children & Why It’s Important to Helping Them Thrive

Dear Parent – I see that you’re frustrated. And I see that your child is too. You wish your child would just listen, follow through and complete their schoolwork; stop getting so distracted and stop over-reacting when things don’t go their way.