ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

A Guide to Teaching Writing With Minecraft

Using the popular game in station rotation activities during distance learning is a way to bring an element of play and collaboration to writing assignments.

In the book Lifelong Kindergarten, Mitch Resnick suggests that all of the schools should be like kindergarten.

Online Teacher Education Resources in ELT: Creating Opportunities to Practice Instruction Through Multimodal Assignments

In our previous posts on online teacher education, we have mainly focused on ways to build teacher candidates’ knowledge and dispositions for working with multilingual learners.

Άσκηση ανάγνωσης: Το κυνήγι των λέξεων

Είναι μια απλή άσκηση με στόχο την εξάσκηση της ανάγνωσης αλλά και της συγκέντρωσης και παρατηρητικότητας.

Είναι κατάλληλη για παιδιά όλων των ηλικιών, αρκεί να γνωρίζουν στοιχειώδη ανάγνωση.

Οι φοβίες των παιδιών: Επιπτώσεις & Τρόποι Υποστήριξης

Ο φόβος είναι ένα συναίσθημα που παρουσιάζεται συχνά στα παιδιά και πολλές φορές μάλιστα, μπορεί να θεωρηθεί ως κάτι χρήσιμο. Ο φόβος μπορεί να είναι είτε έμφυτος, είτε επίκτητος.

Οι έμφυτοι φόβοι είναι αυτοί που παρουσιάζονται στον άνθρωπο χωρίς να τους έχει δημιουργήσει το περιβάλλον του.

Φωνολογική Ενημερότητα και δραστηριότητες ανάπτυξής της

Από τη στιγμή της γέννησής τους, τα παιδιά αρχίζουν να αλληλοεπιδρούν και σταδιακά να κατακτούν τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται. 

Αυτή η διαδικασία είναι εκτενής και εξελίσσεται σταδιακά καθώς το παιδί περνά από το ένα αναπτυξιακό στάδιο στο άλλο.