ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Πότε πρέπει ένα παιδί να επισκεφτεί έναν λογοθεραπευτή για μια αξιολόγηση;

Πότε πρέπει ένα παιδί να επισκεφτεί έναν ειδικό λόγου για μια αξιολόγηση; Διαβάστε στο κείμενο που ακολουθεί μερικά από τα συμπτώματα για τα οποία συχνά οι γονείς ρωτούν τους ειδικούς.

Ποια συμπτώματα στον γραπτό λόγο του παιδιού πρέπει να σας ανησυχήσουν

Είναι εξαιρετικά σύνηθες για ένα παιδί στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού να αντιστρέφει τα γράμματα, να μπερδεύει τη σειρά τους ή να δυσκολεύεται να τα προσαρμόσει σε ένα ομοιόμορφο μέγεθος. Μπορεί, όμως, αυτό να αποτελεί σημάδι δυσλεξίας; Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να το βοηθήσουμε;

Μπορεί η μουσική να βοηθήσει τα παιδιά με δυσλεξία;

Ένας εναλλακτικός τρόπος παρέμβασης σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου. Οι έρευνες που έχουν γίνει σε αυτόν τον τομέα καταδεικνύουν ότι η μουσική μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά με δυσλεξία. Πιο συγκεκριμένα, ο Nicholson (1972) μελέτησε παιδιά ηλικίας 6-8 ετών που είχαν χαρακτηριστεί ως «αργοί αναγνώστες».

Συνεργασία Ειδικών Θεραπευτών – Συνήθη Λάθη

Μία θεραπευτική διαδικασία απαιτεί την ύπαρξη ανθρώπων με συγκεκριμένες γνώσεις αλλά και μία συνεχή θέληση για μάθηση και συμμετοχή. Η εξατομικευμένη παρέμβαση που μπορεί να υπάρξει τόσο σε ατομικά όσο και ομαδικά προγράμματα χρειάζεται, πολλές φορές, μία πιο ολοκληρωμένη και πολύπλευρη προσέγγιση.

Η σημασία της έγκαιρης και σωστής διάγνωσης της δυσλεξίας

Το ζήτημα της δυσλεξίας απασχολεί την επιστημονική κοινότητα εδώ και πολλές δεκαετίες. Πρόκειται για τη δυσκολία του ατόμου στην εκμάθηση και κατάκτηση των μηχανισμών της ανάγνωσης και γραφής, παρά το φυσιολογικό νοητικό του επίπεδο, την απουσία αισθητηριακών προβλημάτων και τις ίσες ευκαιρίες για εκπαίδευση.