ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία – Τι είναι και πώς εφαρμόζεται;

Στο χώρο της ειδικής αγωγής, η εργασία με μη τυπικούς μαθητές και κυρίως η διαφοροποίηση της διδασκαλίας αποτελούν ιστορικά θεμελιώδεις αρχές και οργανικά στοιχεία ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, είναι συνεπώς κατανοητό ότι για τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες χρειάζεται ειδική μέριμνα και σχεδιασμός (Παντελιάδου, 2008).

H εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου ως ένας εναλλακτικός τρόπος παρέμβασης σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Ένας εναλλακτικός τρόπος παρέμβασης σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου. Οι έρευνες που έχουν γίνει σε αυτόν τον τομέα καταδεικνύουν ότι η μουσική μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά με δυσλεξία. Πιο συγκεκριμένα, ο Nicholson (1972) μελέτησε παιδιά ηλικίας 6-8 ετών που είχαν χαρακτηριστεί ως «αργοί αναγνώστες». Μετά τη μουσική εκπαίδευση, η πειραματική ομάδα σημείωσε σημαντικά καλύτερη επίδοση στην ανάγνωση με ποσοστό 88% σε σύγκριση με το 72% που είχε σημειώσει πριν τη μουσική εκπαίδευση. Μετά από έναν ακόμη χρόνο μουσικής εκπαίδευσης η επίδοση σε τεστ ανάγνωσης ήταν πιο υψηλή ακόμη και από αυτήν που σημείωσε η ομάδα ελέγχου.

Παιχνίδι και εργοθεραπεία

Το παιχνίδι είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο για τα παιδιά και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής τους για την ορθή και ολοκληρωμένη ανάπτυξη τους.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Εργοθεραπευτή με τρεις βασικούς τρόπους. Στην αξιολογητική διαδικασία, ως μέσο θεραπείας και ως ο στόχος της θεραπείας.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αξιολογητική διαδικασία για να εκτιμήσει ο Εργοθεραπευτής τις δεξιότητες και την λειτουργικότητα ενός παιδιού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο θεραπείας για την ανάπτυξη ή βελτίωση των απαραίτητων δεξιοτήτων (κινητικές, αντιληπτικές, γνωστικές, ψυχολογικές κ.λπ.) ενός παιδιού. Και τέλος, το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στόχος της θεραπείας. Συγκεκριμένα, βοηθάμε το παιδί να συμμετέχει με επιτυχία στην διαδικασία του παιχνιδιού. Του μαθαίνουμε να παίζει.

How to Become the Best Teacher

And when you are a teacher, it becomes even more difficult to become perfect for ALL your students. It's clear, that we all are different, so your students are, and each of them has his own learning style.

Ποια συμπτώματα στον γραπτό λόγο του παιδιού πρέπει να σας ανησυχήσουν

Είναι εξαιρετικά σύνηθες για ένα παιδί στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού να αντιστρέφει τα γράμματα, να μπερδεύει τη σειρά τους ή να δυσκολεύεται να τα προσαρμόσει σε ένα ομοιόμορφο μέγεθος. Μπορεί, όμως, αυτό να αποτελεί σημάδι δυσλεξίας; Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να το βοηθήσουμε;