Σχολική βία και τρόποι αντιμετώπισης

Σήμερα, η βία μεταξύ μαθητών (σωματική, ψυχολογική και λεκτική) παρατηρείται πολύ συχνά στα ελληνικά σχολεία. Ο εκφοβισμός μέσω διαδικτύου (cyberbullying), αποτελεί επίσης μία από τις σύγχρονες μορφές βίας μεταξύ μαθητών και παρουσιάζεται συνήθως μέσω της αποστολής γραπτών προσβλητικών μηνυμάτων ή σχολιασμών.

 

Οι ανήλικοι θύτες, οι οποίοι είναι και οι ίδιοι θύματα, χρειάζονται βοήθεια καθώς στο μέλλον πιθανότατα να αναπτύξουν παραβατικές συμπεριφορές.Τα ανήλικα θύματα τα οποία στοχοποιούνται από τους θύτες, αποξενώνονται και φοβούνται να μιλήσουν συνήθως για το πρόβλημά τους. Κατά τη συγγραφέα και ποιήτρια Μάγια Αγγέλου, τα παιδιά έχουν ταλέντο να υπομένουν, που πηγάζει από την άγνοια εναλλακτικών λύσεων. Οι γονείς λοιπόν θα πρέπει να παρατηρούν τη συμπεριφορά του παιδιού τους και να απευθύνονται αμέσως στις Αρχές στην περίπτωση που το παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς και να του παρέχουν ενημέρωση για την πρόληψη της σχολικής βίας.

 

Σύμφωνα με το Συνήγορο του Παιδιού, με το νόμο 4322/2015, δεν ποινικοποιήθηκε ο σχολικός εκφοβισμός και αυτό ορίζεται στο άρθρο 8: «αν η πράξη τελείται μεταξύ ανηλίκων δεν τιμωρείται εκτός αν η μεταξύ τους διαφορά ηλικίας είναι μεγαλύτερη από τρία έτη, οπότε επιβάλλονται μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα».

 

Το φαινόμενο της σχολικής βίας μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω της σχολικής διαμεσολάβησης, έναν πολισμένο τρόπο ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων στα σχολεία. Οι μαθητές που έχουν μια διαφορά μεταξύ τους, μπορούν να τη λύσουν με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή,που μπορεί να είναι ένας συμμαθητής τους, ο εκπαιδευτικός και σε κάθε περίπτωση ένα ουδέτερο τρίτο άτομο εκπαιδευμένο στη σχολική διαμεσολάβηση.Ο διαμεσολαβητής διευκολύνει τη συζήτηση και συντονίζει τη διαδικασία, ώστε τα δύο μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία.Στη σχολική διαμεσολάβηση, τα παιδιά μέσω του πολιτισμένου διαλόγου και του σεβασμού της αντίθετης απόψης,βρίσκουν μια λύση εθελοντικά και αρμονικά στη διαφορά τους.Η σχολική διαμεσολάβηση δημιουργεί ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον και ενισχύει το διάλογο και τη συνεργασία στην καθημερινότητα του παιδιού. Το παιδί λαμβάνει την απαραίτητη εκπαίδευση ώστε να αναπτύξει το σεβασμό στους συμμαθητές του ακόμη και εάν έχουν διαφορετική γνώμη,καθώς και στο μέλλον μαθαίνει να σέβεται τη διαφορετικότητα και να επιλύει πολιτισμένα τις διαφορές του.

 

Της Ράνιας Ι. Παυλοπούλου

Δικηγόρου- Πιστοποιημένης Διαπραγματεύτριας από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.