Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Η Αγγλική γλώσσα αποτελεί το βασικό μέσο επικοινωνίας στον κόσμο καθώς ομιλείται είτε ως μητρική είτε ως ξένη απο το μεγαλύτερο ποσοστό του.

 

Στην Ελλάδα η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται εδώ και πολλές δεκαετίες με αποτέλεσμα τα Ελληνόπουλα να αποκτούν ευχέρεια στη χρήση της απο μικρή ηλικία. Κατά βάση οι μαθητές στην Ελλάδα μαθαίνουν Αγγλικά στα οργανωμένα Κέντρα Ξένων Γλωσσών τα οποία έχουν επιδείξει μεγάλο έργο στον συγκεκριμένο τομέα.  Ο βασικός λόγος γι’αυτό είναι διότι η  Αγγλική γλώσσα διδάσκεται και εξασκείται κυρίως εκεί.

 

Σε ποιά ηλικία μπορεί όμως κάποιος να αρχίσει να διδάσκεται την Αγγλική γλώσσα, ποιά είναι τα βασικά της επίπεδα και πόσος χρόνος απαιτείται για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού γλωσσομάθειας; Ποιά απο αυτά είναι αναγνωρισμένα; Έχουν κάποια συγκεκριμένη χρονική ισχύ;

 

Καλό είναι ο/η μαθητής/τρια να ξεκινάει την Αγγλική γλώσσα σε ηλικία στην οποία έχουν σταθεροποιηθεί ήδη κάποιες βασικές γνώσεις στην μητρική του γλώσσα και στη δική μας περίπτωση στα Ελληνικά.  Υπάρχουν προγράμματα βέβαια στα οποία δεν απαιτείται γνώση γραφής και η μάθηση είναι κυρίως εμπειρική μέσα απο τραγούδια και παιχνίδια, κατά κανόνα όμως οι μαθητές είναι πιό συνεργάσιμοι και το μάθημα κυλά πιό ομαλά μετά την ολοκλήρωση της 1ης ή 2ης τάξης του δημοτικού σχολείου.  Αυτό συμβαίνει καθώς σε αυτή την ηλικία ο μαθητής μπορεί να γράφει και να διαβάζει με μεγαλύτερη ευχέρεια με αποτέλεσμα ο χρόνος που απαιτείται για μελέτη να είναι λιγότερος.

 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει χωρίσει τις ξένες γλώσσες, μεταξύ αυτών και την Αγγλική, στα παρακάτω επίπεδα: Α1, Α2, Β1, Β2, C1 & C2.  Όσον αφορά την διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, οι βασικές τάξεις  ξεκινάνε απο το επίπεδο των Juniors (A junior & B junior) το οποίο ακολουθούν οι πέντε επόμενες (A, B, C, D, E).  Με την ολοκλήρωσή τους ο μαθητής θεωρείται οτι έχει ολοκληρώσει το επίπεδο Β1 σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης και είναι έτοιμος για να αρχίσει την προετοιμασία για το επίπεδο Β2, γνωστό καλύτερα σε όλους ως επίπεδο Lower και στη συνέχεια να ολοκληρώσει τις σπουδές του με το επίπεδο C2 δηλαδή το Proficiency  Αξίζει να σημειωθεί οτι οι παραπάνω τάξεις δεν χρειάζεται απαραίτητα να διδαχθούν μόνο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, δηλαδή από Σεπτέμβριο έως Μάιο, καθώς κάποιες απο αυτές μπορεί να τις παρακολουθήσει ο μαθητής κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κερδίζοντας έτσι χρόνο.  Τα θερινά μαθήματα που γίνονται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών περιλαμβάνουν την αντίστοιχη ύλη που διδάσκεται κατά τη διάρκεια μιας χειμερινής περιόδου με τη μόνη διαφορά οτι είναι πιό εντατικά και η ύλη καλύπτεται σε πιό σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που αναγνωρίζονται αυτή τη στιγμή απο τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ελλάδα είναι πολλά, με τους περισσότερους φορείς εξετάσεων να έχουν τη βάση τους κυρίως σε Πανεπιστήμια τις Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.  ΟΙ εξετάσεις του Cambridge ESOL (FCE & CPE) και του University of Michigan (ECCE & ECPE) είναι οι πιό γνωστές καθώς διενεργούνται στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια.  Αξίζει να σημειωθεί οτι από το 2003 δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους να διαγωνιστούν και να αποκτήσουν το Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (μέχρι και το επίπεδο C1), οι εξετάσεις του οποίου γίνονται υπο την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.  Στο Παράρτημα Α που ακολουθεί όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά Αγγλικής γλωσσομάθειας σύμφωνα με το ΦΕΚ – Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ στα επίπεδα B2, C1 & C2.

 

Να σημειωθεί οτι τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που αποκτούν οι μαθητές δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη χρονική ισχύ.  Αυτό συμβαίνει μόνο στις εξετάσεις IELTS και TOEFL το αποτέλεσμα των οποίων πολλές φορές αποτελεί προυπόθεση για την εισαγωγή φοιτητών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και έχει ισχύ δύο χρόνια.  Τέλος, οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις CPE (Cambridge ESOL) και ECPE (Michigan), σε επίπεδο δηλαδή C2, έχουν τη δυνατότητα απόκτησης επάρκειας διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας.

 

Πηγή: Παναγιώτης Βασιλείου, PhD in Applied English Language Studies, http://psilopoulos.mysch.gr