ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

10 ways speakers of World English are changing the language

When people think of world varieties of English and their contribution to the language, they tend to think in terms of unusual loanwords that conjure visions of exotic, faraway lands. Indeed, in countries such as India, Hong Kong, and the Philippines, where English is primarily used as a second or even third language alongside local vernaculars, borrowing remains the biggest source of new words.

Syntactic Development in Children

Although babies learn how to speak at different rates, almost all little ones learn how to form words and sentences in a similar order, beginning with single syllables and graduating to more complex ideas like tense. In just a few short years, a child goes from no language at all to forming cohesive sentences following grammatical rules.

Θεραπεία της Δυσλεξίας

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της δυσλεξίας είναι δυνατή σε οποιαδήποτε ηλικία, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα και το είδος της δυσλεξίας.

Τι είναι η φωνολογική επίγνωση ή φωνολογική ενημερότητα; (phonological awareness)

Βασικό στοιχείο της φωνολογικής ενημερότητας, είναι η κατάτμηση του προφορικού λόγου σε μη σημαντικές μονάδες. Σύμφωνα με την Sprenger- Charolles (1991), ο όρος φωνολογική ενημερότητα υποδηλώνει το σύνολο των γλωσσικών/ εκφραστικών εκδηλώσεων του υποκειμένου που δείχνουν ότι έχει την ικανότητα να κατατέμνει συνειδητά τον προφορικό λόγο σε μονάδες που δεν είναι φορείς σημασίας (συλλαβές, φωνήματα, ομοιοκαταληξίες). Παράλληλα ο όρος φωνημική ενημερότητα χαρακτηρίζει την ικανότητα χειρισμού των φωνημάτων.

Γλωσσική Τεχνολογία: Το πεδίο όπου η γλώσσα συναντά τη σύγχρονη τεχνολογία

Η αλματώδης ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει την ανθρώπινη επικοινωνία μετατρέποντάς την σε πολυτροπική με την αυξανόμενη παρουσία του οπτικού και ηχητικού στοιχείου μέσω της χρήσης πολυμέσων.