ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Language and Diversity

Differences among Languages

 

We are all aware that different languages have different words for the same concept, as when English 'dog' shows up in Spanish as perro or in Japanese as inu.

Η φεμινιστική γλωσσολογία

Δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά υπάρχει κλάδος της γλωσσολογίας με τον τίτλο φεμινιστική γλωσσολογία (femi-nistische Linguistik).

Testing and Assessment

Indubitably, the terms “testing” and “assessment” are emotionally loaded because they carry negative connotations, as far as students and parents are concerned.

Task-Based Syllabus Design

According to Nunan (2001), ‘[s]yllabus design is concerned with the selection, sequencing and justification of the content of the curriculum’.