ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

How to set homework: simple tips for teachers

As students grow older, most of them face a similar situation: an increase in the amount of homework that they are expected to do.

Αγγλικά και Μαθησιακές Δυσκολίες Γίνεται?

Η διδασκαλία Αγγλικών (και γενικότερα ξένων γλωσσών) για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί ένα ιδιαίτερο κομμάτι για την ομάδα των εκπαιδευτικών του οργανισμού Ekmathisi που το αντιμετωπίζουν με πολύ αγάπη, επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματισμό.

Easy Ways to Improve and Expand Your Vocabulary: Seven Tips for Learning New Words

Communicate (speak and write) more clearly and concisely using these seven tips for learning new words... easy ways to improve and expand your vocabulary.

Looking for tips for improving your vocabulary? Whether you are trying to strengthen and broaden your vocabulary for school or personal growth, the key is a commitment to regularly learning new words.

Teaching Speaking: Activities to Promote Speaking in a Second Language

Introduction

Speaking is "the process of building and sharing meaning through the use of verbal and non-verbal symbols, in a variety of contexts" (Chaney, 1998, p. 13). Speaking is a crucial part of second language learning and teaching. Despite its importance, for many years, teaching speaking has been undervalued and English language teachers have continued to teach speaking just as a repetition of drills or memorization of dialogues. However, today's world requires that the goal of teaching speaking should improve students' communicative skills, because, only in that way, students can express themselves and learn how to follow the social and cultural rules appropriate in each communicative circumstance. In order to teach second language learners how to speak in the best way possible, some speaking activities are provided below, that can be applied to ESL and EFL classroom settings, together with suggestions for teachers who teach oral language.

Planning a grammar lesson

Without grammar, words hang together without any real meaning or sense. In order to be able to speak a language to some degree of proficiency and to be able to say what we really want to say, we need to have some grammatical knowledge.