ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

London ranked top city for students

London can offer top universities, museums and culture, despite the "eye-watering" cost of living

London has been ranked as the best city in the world for university students.

The School That Ditched Homework

There's a school really making waves in the world of education and those waves are rippling out to broader shores.

The Michaela Community School was founded with the intention of bringing the values of private education to a deprived corner of north-west London.

Σε ισχύ ο νέος ευρωπαϊκός νόμος προστασίας δεδομένων, GDPR: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση/ αναπροσαρμογή όσον αφορά στους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων εδώ και 20 χρόνια συνιστά ο ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR- ΓΚΠΔ).

The Guardian view on educational priorities: arts not grammars

The UK government’s education policies are damaging and benefiting the few. It’s time for a rethink.

Would you want the government to build a hospital for the healthy? It would produce great results: low mortality rates, successful cancer outcomes, no doubt very high patient satisfaction ratings. It would also be government money for people who don’t need it.

France to make school compulsory from the age of three

Children in France will soon be required to start school at the age of three under a new measure announced by President Emmanuel Macron.

The move, which will come into effect in September 2019, significantly lowers the compulsory school age, which currently starts at six.