ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

5 Fun Field Trip Ideas

Field Trip Ideas for Elementary School Classrooms 

 

Field trips are a wonderful way for children to connect what they are learning in class to the outside world. For instance, if you are teaching your students about dinosaurs, the best way to wrap up the unit is to bring the class on a field trip to your local dinosaur exhibit at the museum.

Classroom Activities to Keep Their Brains Fit

Besides keeping healthy and staying fit, we need to have a fit brain. Many studies have shown that in order to avoid Alzheimer’s disease when we are older, it’s important to keep our brains active now.

Classroom Games, Activities to Make Test Prep Meaningful

For many teachers, this time of the year means state testing. The words “standardized testing” usually come with a lot of groans and eye rolls. But test preparation doesn’t have to be stressful and boring:  There are ways to make it more meaningful and engaging where students (and even you) may enjoy it.

Teaching Strategies that Instruct Responsibility

One of the six pillars of character education is to be responsible. This desired character trait means that children need to be self-disciplined, use self-control, be accountable for their actions, and be trustworthy.

Οι εκπαιδευτικοί απέναντι στην καινοτομία

Η εισαγωγή της  καινοτομίας στην εκπαίδευση στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή – εκπαιδευτική διαδικασία. Αναφορικά με μία καινοτόμα εκπαιδευτική δραστηριότητα ο μαθητής μπορεί συμμετάσχει ενεργά μέσα από τη σύλληψη μίας αρχικής ιδέας.