ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

Elevating the teaching profession

We live in a world in which the kind of things that are easy to teach and test have also become easy to digitise and automate. Education has won the race with technology throughout history, but there is no automaticity it will do so in the future. Students growing up with a great smartphone but a poor education will face unprecedented risks.

Creativity and movable playground equipment

Creativity has been earmarked as one of the most crucial 21st Century skills to teach students. It allows our students to be able to produce innovative ideas and valuable solutions, especially as our modern society grapples to solve complex, fast-paced problems (Robinson, 2011).

Tips on ECCE GVR

This article is one of a series of articles on features of Tower Bridge Books, specifically on preparation for the ECCE.

Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης αλλάζει τον εγκέφαλο…

Η συμπόνια ή ενσυναίσθηση περιλαμβάνει την ικανότητα των ανθρώπων να αισθάνονται συμπάθεια για τους άλλους και να κατανοούν τον πόνο των άλλων ανθρώπων. Βέβαια, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ενσυναίσθηση περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από συμπάθεια. Η ενσυναίσθηση βοηθά τους ανθρώπους να αισθάνονται τι νιώθουν οι άλλοι, αλλά επίσης τους ωθεί να βοηθήσουν τους άλλους και να τους ανακουφίσουν τον πόνο τους.  

10 Innovative Learning Strategies For Modern Pedagogy

This is an excerpt from a report, produced in collaboration with SRI International, that proposes ten innovations that are already in currency but have not yet had a profound influence on education.